PhD در سال 2006 در آلمان توسط دو ورزشکار جدی با هدف تغییر چشم انداز تغذیه ورزشی تأسیس شد. PhD در حال حاضر در بیش از 45 کشور فروخته می شود و واقعاً یک برند جهانی تغذیه با عملکرد است. با این حال، اصول پایه‌گذاری مانند سال 2006 باقی می‌ماند:

نوآوری، صداقت، نتیجه‌محور و سلیقه عالی، آنها هرگز ما را رها نمی‌کنند.

در حال نمایش 12 نتیجه