۲۰ درصد درآمد این محصولات به خیریه تعلق میگیرد.
این محصولات همه از شهرستان از کشاورز و دامدار تهیه شده و بدون واسطه و با ضمانت اصالت و کیفیت به دست مشتری میرسد. تمام محصولات ضمانت تازگی و کیفیت داشته و هر شخص با داشتن برگه آزمایشگاه که اثبات بر عدم اصالت محصول باشد میتواند وجه پرداختی خود را بهمراه هزینه آزمایشگاه دریافت نماید.

هیچ محصولی یافت نشد.